Prieskum záujmu o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami

773x263 prieskum záujmu o očkovanie

Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov nášho kraja vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu nevedia dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra. Ide o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami.

V súvislosti s týmto zámerom Vás žiadame, aby ste najneskôr do 20.4.2021 (utorok) do 15,00 hod. nahlásili svoj záujem o poskytnutie očkovania výjazdovou očkovacou jednotkou.

Svoj záujem hláste na Mestský úrad Hurbanovo v pracovných dňoch v čase od 07,30 h do 15,00 h. na telef. čísla: 035/3700205 alebo 035/3700222 alebo emailom na: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

Vopred všetkým záujemcom o aktívny pohyb v prírode ďakujeme.


Zverejnené dňa: 16. apríl 2021, 14:25 hod. | Web@Social Media Administrator