Prinášame Vám zvukový záznam z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 29.04.2020

audio wave_banner1_565px

Vzhľadom na opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, sa konalo bez verejnosti s minimalizovaním počtu zúčastnených osôb, vrátane zamestnancov mesta a za dodržania všetkých hygienických opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia.

Zvukový záznam sme vyhotovili, nakoľko aj v týchto podmienkach sa snažíme byť transparentní a umožniť obyvateľom mesta prístup k informáciám, ako aj k priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vám ďakujeme za pochopenie.

13. MZ – 1. časť

13. MZ – 2. časť


Zverejnené dňa: 30. apríl 2020, 12:58 hod. | Web@Social Media Administrator