Príspevok na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie II. vlny pandémie

projekt-logo

Mesto Hurbanovo získalo v druhom polroku 2021 príspevok na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov zapojených v národnom projekte „NP – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ za obdobie druhej vlny pandémie. Príspevok slúži na podporu udržania pracovných miest a stabilizáciu pracovnej sily – ako aktívneho opatrenia na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

Finančné prostriedky vo výške 843,44 Eur boli poskytnuté zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

poskytnutie_mimoriadnej_financnej_podpory [poster-565]


Zverejnené dňa: 10. november 2021, 16:21 hod. | Web@Social Media Administrator