Rekonštrukcia plynovodov | August 2024

773x263_rekonštrukcia_plynovodov


Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta a jeho okolia, že spoločnosť SPP-distribúcia a. s. Bratislava realizuje komplexnú rekonštrukciu plynovodov na uliciach Podzáhradnej (časti), Lipovej a 28. októbra. Ukončenie prác sa plánuje v mesiaci august 2024.

Z hľadiska bezpečnosti Vás žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov na stavbe.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 26. apríl 2024, 11:05 hod. | Web@Social Media Administrator