Riešenie migračných výziev v Meste Hurbanovo


Mesto Hurbanovo realizovalo v mesiacoch 03/2022 – 12/2022 projekt s názvom „Riešenie migračných výziev v Meste Hurbanovo“. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie základných potrieb a podpora osobám s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky, ktoré ku nám prišli v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Mesto Hurbanovo poskytovalo pomoc 15 osobám s dočasným útočiskom, z toho 8 neplnoletým a 7 plnoletým.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. IROP-PO9-SC91-2023-108, vyhlásenú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program a na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. IROP-Z302091DBJ9-91-108 vo výške 39.000,00 Eur (100%).


PUBLICITA:

plagat-a3-web


Dokumenty na stiahnutie:

Plagát A3 (publicita projektu)[90kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. september 2023, 11:26 hod. | Web@Social Media Administrator