Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 9. februára2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu | Voľby do Európskeho parlamentu 2024

773x263_slider_volby_Europarlament_2024 - termin volieb

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky z 9. februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, a určil deň ich konania na sobotu 8. jún 2024.


Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu NRSR – Vyhlásenie termínu volieb do Európskeho parlamentu 2024 [206kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. marec 2024, 16:03 hod. | Web@Social Media Administrator