Rúška a rukavice nepatria do záchoda

Vážení spoluobčania,

Použité jednorazové rúška a rukavice prosím NEVHADZUJTE do kanalizácie ani do triedeného zberu. Vhoďte ich do plastového vrecka a vyhoďte ich do zmesového komunálneho odpadu.

Žiadame verejnosť, aby nesplachovala vlhčené alebo antiseptické utierky, jednorazové rukavice alebo dokonca rúška – teda produkty, ktoré sú používané na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19.

Splachovaním týchto predmetov môžete spôsobiť upchatie kanalizácie a zamedziť riadnemu odtoku splaškov v čase, keď je pozornosť upriamená na zvýšenú ochranu zdravia.

Ďakujeme za porozumenie.

Ruska ne do zachodu_565px

Zverejnené dňa: 29. apríl 2020, 15:39 hod. | Web@Social Media Administrator