Seniori, zbystrite pozornosť

773x263_seniori_zbystrite_pozornost

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Práve z toho dôvodu sa v Klube dôchodcov v Hurbanove stretli naši seniori s preventistkou polície Adrianou Grupáčovou, aby sa porozprávali na túto problematiku. Naši seniori si pozreli krátke filmové ukážky, ktoré následne rozdiskutovali. Rozprávali sa aj o prípadoch podvodov, ktoré boli medializované, alebo aj o prípadoch, ktoré sa stali ich známym.


Čo si teda seniori musia zapamätať?

  1.) Nikdy nepožičiavajte peniaze cudzím osobám, nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte doma

  2.) Nekomunikujte s osobami, ktoré sa cez telefón vydávajú za vášho príbuzného, lekára, policajta a pýtajú peniaze

  3.) Nevyhadzujte peniaze a cenné predmety z okna

  4.) Nevyberajte pre cudzie osoby peniaze z bankomatu

  5.) Preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti

  6.) Poraďte sa so svojimi príbuznými stále, keď je vám niečo podozrivé

  7.) Poproste susedov o dohliadanie a sledovanie vášho domu v prípade vašej neprítomnosti

  8.) Na predajných a prezentačných akciách nič nepodpisujte, neodovzdávajte osobné doklady

  9.) Neverte pochybným mailom od tzv. amerických pilotov, vojnových veteránov, ktorí vás môžu pripraviť o celoživotné úspory

Ak na vás cudzie osoby vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte políciu na čísle 158 alebo tiesňovú linku 112.

Ďakujeme pani preventistke za cenné rady ako aj za možnosť stretnutia. Pevne veríme, že naši seniori vedia správne vyhodnotiť jednotlivé situácie a bezpečne strávia svoju jeseň života.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 8. marec 2024, 9:12 hod. | Web@Social Media Administrator