Spoločný koncert ZUŠ | 10. apríl 2024 | report

773x263_spoločný_koncert_ZUŠ


Dňa 10. apríla sa vo veľkej sále Domu kultúry v Hurbanove konal koncert spoločný koncert ZUŠ v Hurbanove a ZUŠ v Kolárove.


Myšlienka spoločného stretnutia a prezentácie výsledkov práce obidvoch základných umeleckých škôl vznikla ešte minulý rok, keby sa riaditelia Becse Szabó Helena a Juraj Svitek rozhodli k tejto forme spolupráce. Vo vestibule kultúrneho domu si hostia mohli prezrieť výtvarné diela žiakov obidvoch škôl. V programe vystúpili speváci, hudobníci ako aj tanečníci a predviedli divákom svoje umenie. Mottom celého popoludnia bolo Umenie nás spája.


Ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme žiakom i učiteľom obidvoch škôl ešte veľa úspešných vystúpení.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 16. apríl 2024, 13:01 hod. | Web@Social Media Administrator