Štatistické zisťovanie EU SILC | od 1. februára 2024 do 27. júla 2024 | Štatistický úrad SR

773x263 štatistika príjmy

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2023 (EU SILC 2005 – 2023).


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

ŠÚSR – Zisťovanie EU SILC 2024 [132 kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 26. január 2024, 11:47 hod. | Web@Social Media Administrator