Štatistika obyvateľov mesta Hurbanovo za rok 2021

statistika obyvatelov - slider 773x263

Začiatkom roku bilancujeme a hodnotíme rok predchádzajúci, rok ktorý uzatvárame. Na základe údajov z matričného úradu vám prinášame nasledovné štatistické údaje.


V roku 2021 sa v meste Hurbanovo narodilo 68 detí, čo je o 8 viac ako v roku 2020. Z tohto počtu bolo 33 chlapcov a 35 dievčat. Sme radi, že rodiny sa rozrastajú o potomkov, ktorí určite potešili nejednu rodinu.

Žiaľ, rok 2021 bol poznačený pandémiou šírenia koronavírusu Covid – 19, čo sa prejavilo aj na počte zosnulých, ktorých bolo až 134, čo bolo o 29 osôb viac ako predchádzajúci rok. Z tohto počtu to bolo 62 mužov a 72 žien. Želáme si, aby sme na tieto tragické časy čo najskôr zabudli.

Najstaršou obyvateľkou mesta je teta Magdaléna Ž., ktorá k 11.11. 2021 dovŕšila 98 rokov, najmladšou obyvateľkou je Alexandra K., ktorá k 31.12.2021 mala 1 mesiac. Obidvom prajeme pevné zdravie. Priemerný vek obyvateľstva Hurbanova je 42,20 rokov.

Do nášho mesta sa počas roku 2021 prisťahovalo 68 obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt. Z trvalého pobytu sa ale 116 obyvateľov odhlásilo.

V roku 2021 sa na náš matričný úrad nahlásilo 29 sobášov.

K 31.12. 2021 evidujeme 7 565 obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste.

Prvé dieťa v roku 2022 sa narodilo 1. januára 2022 v nemocnici Agel Komárno. Dostalo meno Adamko. Dieťatku i rodičom prajeme veľa zdravia, lásky a radosti.


Zverejnené dňa: 10. január 2022, 10:29 hod. | Web@Social Media Administrator