Štatutári pozor, na vybavenie eiD karty máte už len 7 týždňov!

OPOd 1. júla tohto roku začnú štátne inštitúcie so spoločnosťami zapísanými v Obchodnom registri SR komunikovať elektronicky prostredníctvom e-schránok na portáli Slovensko.sk.

V prípade, že ako štatutár firmy nemáte aktivovaný elektronický občiansky preukaz, tzv. „eiD kartu“ so zadaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), nebudete mať prístup do e-schránky a nebudete sa môcť oboznámiť s dôležitými úradnými dokumentami, ktoré vám zašlú štátne inštitúcie.

Elektronický podpis

Pomocou elektronického podpisu môžete elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu a vlastnoručný podpis. Elektronický podpis nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Na jeho vytvorenie je potrebný kvalifikovaný certifikát, ktorý vám na základe vášho súhlasu pri výdaji vyhotovenej eiD karty alebo kedykoľvek dodatočne počas doby platnosti tohto dokladu nahrá pracovník na pracovisku oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície ktoréhokoľvek okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Všetky potrebné aplikácie, vrátane tých pre prácu s elektronickým podpisom, nájdete na https://portal.minv.sk  a www.slovensko.sk.

O vydanie eID karty alebo o jej dodatočné aktivovanie môžete požiadať na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície ktoréhokoľvek okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v ktoromkoľvek klientskom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v dňoch:


Zverejnené dňa: 11. máj 2017, 11:03 hod. | Web@Social Media Administrator