Štefan Patrik Kováč, ThLic. | Každodenný život a starosti ľudí z rozvojových krajín Ugandy a Pakistanu | 2. február 2019

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou, cirkevný zbor Hurbanovo – Bohatá vás pozývajú na stretnutie so Štefanom Patrikom Kováčom, ThLic., ktoré sa uskutoční 2. februára 2019 o 16:00 hod. v kultúrnom dome Hurbanovo.

Počas prezentácie nám autor predstaví život, každodenné starosti ľudí v rozvojových krajinách Ugandy a Pakistanu. Dozvieme sa o školách a systéme vzdelávania, o trhoch a obchodoch, o vidieckom pohrebe. Náš hosť je vedúci Spoločenstva Živá voda Piešťany, misionár, duchovný poradca, autor kníh “Toto je skutočná Afrika” a “Život kresťana u moslimov v Ázii”. Súčasťou bude aj autogramiáda kníh z misijných ciest a inej duchovnej literatúry.

Každého srdečne očakávame!


stefan-patrik-poster-sk


Zverejnené dňa: 29. január 2019, 10:19 hod. | Web@Social Media Administrator