Ekumenický Svetový deň modlitieb 2019 v Hurbanove: „Poďte, všetko je pripravené.“

Evanjelium podľa Lukáša, kap.14, verš 14-24: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! Druhý povedal: Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma! A ďalší povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých! A sluha hlásil: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto. Tu pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“


Asi v 180 štátoch vrátane Slovenska sa v prvý marcový piatok organizovalo tradičné ekumenické podujatie – Svetový deň modlitieb. Každý rok ho pripravujú kresťanské ženy z inej krajiny a pozývajú naň všetkých kresťanov. V súčasnosti je to najväčšie ekumenické hnutie vo svete. Tohtoročná téma bola „Poďte, všetko je pripravené“ a pripravili ho kresťanské ženy zo Slovinska.

Svetový deň modlitieb žien sa začal sláviť v roku 1884 v USA a jeho cieľom je združovať ženy rôznych rás, kultúr a tradícií, rozširovať ich povedomie o iných krajinách a kultúrach, sympatizovať s problémami iných krajín a kultúr a modliť sa s nimi a pre ne.

V evanjelickom kostolíku na Fialkovej ulici v Bohatej sa taktiež stretli veriaci z tejto, ale aj z ďalších hurbanovských cirkví, aby sa spoločne modlili, spievali a čo to sa dozvedeli o Slovinsku, o živote žien tejto krajiny.

wdp-slovenia

Organizačný výbor slovinského tímu pracovníkov WDC (Word Day of Prayer)

V textoch, ktoré sa čítali sa uvádza, že Republika Slovinsko je stredoeurópska krajina. Zamestnanosť žien dosahuje takmer 65 %. Ženy sú takmer rovnako zastúpené vo verejných službách a školstve, a väčšina pracuje v sektore zdravotníckych a sociálnych služieb. V rodinách a partnerstvách, kde obaja rodičia pracujú, si starostlivosť o domácnosti a deti zvyčajne delia medzi sebou a pomáhajú aj starí rodičia. Napriek tomu matky ešte vždy nesú väčšie bremeno domácich povinností, ako je nakupovanie, varenie, upratovanie, pranie a pomoc deťom pri domácich úlohách.

O hudobnú produkciu večera sa postaral spevácky súbor Agapé, ktorý svojim vystúpením vyzdvihol krásu a podčiarkol nádhernú atmosféru večera. Slovinské ženy ponúkli aj recept na ich národnú špecialitu Orechovú poticu, ktorú bohatské ženy upiekli a prítomným hosťom ponúkli. Po skončení programu si na nej všetci pochutnali. Každá žena z tohto podujatia odchádzala nielen s malým kvietkom, ale najmä so spokojnosťou na duši a s úsmevom na tvári.


Učme sa v každom človeku hľadať to dobré, neodsudzovať, ale prejavovať mu milosrdenstvo, lebo len tak pocíti našu lásku a lásku Boha, ktorou sme všetci milovaní.


Zverejnené dňa: 27. marec 2019, 10:24 hod. | Web@Social Media Administrator