Termín zápisu na štúdium hudobného, výtvarného a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Hurbanove

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo informuje záujemcov o štúdium hudobného, výtvarného a tanečného odboru o termínoch zápisov na školský rok 2018/2019 nasledovne:

zapis_zus


Zverejnené dňa: 6. jún 2018, 13:03 hod. | Web@Social Media Administrator