Tu sme doma, grantový program

Hlasovanie ukončené, máme víťaza!


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko pripravila už ôsmy ročník grantového programu TU SME DOMA. Obyvatelia mesta a jeho okolia mohli za tri projekty z užšieho výberu zahlasovať online na web stránke mesta – www.hurbanovo.sk a vybrať si tak jeden projekt, ktorý sa im najviac páči. Na základe hlasovania sa s počtom hlasov 252 stal víťazným projektom Športovo-relaxačné centrum Bagota.


Víťazný projekt bude podporený sumou 25 000 € a jeho realizácia sa začne ešte tento rok.


Športovo-relaxačné centrum BAGOTA

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru, ktorý spája komunitu, posilňuje väzby medzi všetkými vekovými kategóriami, podporuje  rozvoj športových aktivít a šírenie osvety v oblasti zdravia a prevencie úrazov.

V projekte bude na sídlisku Vinohrady vybudované športovo - relaxačné centrum so športovou dráhou, prírodným grilom, posedením a exteriérovým športovým náradím vhodné pre všetky vekové kategórie obyvateľov Hurbanova, ktoré umožní organizované aj neformálne trávenie voľného času.

Aktivity projektu:
- úprava terénu na bikrosovú dráhu, preliezky a športové nástroje pre všetky vekové skupiny
- osadenie oddychových a športových prvkov pre verejnosť (lavičky, náradie, rampa, gril, odpadkové koše, informačné tabule o poskytovaní prvej pomoci, okolitej prírode, histórií mesta,...)
- organizovanie rôznych podujatí pre verejnosť – bikrosové športové súťaže, športové preteky seniorov, súťaže a prednášky pre verejnosť týkajúce sa poskytovania prvej pomoci, prednášky o zdravom životnom štýle, kurzy varenia, grilovania, letné kino,...