Úcta k starším | 10. október 2023 | Report

773x263_úcta_k_starším_2023


Niet krajšieho ročného obdobia v prírode, ako je jeseň,

niet krajšieho pohladenia, ako je od starého otca, starej mamy,

niet krajšej chvíle, keď sú s nami.


Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 10. októbra v dome kultúry konal slávnostný kultúrny program pre všetkých seniorov nášho mesta.

Po úvodných príhovoroch primátora Petra Závodského a viceprimátorky Márie Hamranovej sa v kultúrnom programe postupne predstavili malí tanečníci z Materskej školy Nový diel, Folklórny súbor Bellő a Folklórny súbor Rosnička zaspievali a zatancovali ľudové piesne a tance. Tanečníci zo ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm predviedli moderný tanec, spevokol Nezábudka Tretí vek z Klubu dôchodcov Zelený Háj s hudobným doprovodom harmonikára Jána Strachana zaspieval niekoľko veselých ľudových pesničiek a literárny krúžok ZO Csemadoku potešili prítomných spevom a básňami. Záver patril tanečniciam zo Senior tancov. Každé jedno číslo získalo u obecenstva obrovský úspech a potlesk. Pre našich seniorov bolo prichystané aj malé občerstvenie. V družných rozhovoroch, v priateľskej atmosfére a v kamarátskom prostredí sa babičky i dedkovia cítili skvele. Tešili sa stretnutiu, známym tváram.

Zaželajme im touto cestou pevné zdravie, veľa radosti a pohody v kruhu rodiny, priateľov a známych. Veď láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 23. október 2023, 10:58 hod. | Web@Social Media Administrator