Úhrada za množstvový zber odpadu

773x263 uhrada za mnozstvovy zber odpadu

Vážení obyvatelia rodinných domov,

do vašich poštových schránok v týchto dňoch doručujeme príkazy k úhrade za množstvový zber odpadu.

Nakoľko je ešte naďalej predĺžený núdzový stav a z toho vyplývajúce opatrenia, žiadame Vás, aby ste platby uskutočnili prednostne elektronickou formou prostredníctvom internetbankingu so správnym variabilným symbolom. Pre seniorov a imobilných občanov na základe telefonickej požiadavky vieme zrealizovať platbu a priniesť do domácnosti žetóny. Upozorňujeme občanov, že tí ktorí preukázateľne kompostujú biologický odpad a odovzdajú čestné prehlásenie o domácom kompostovaní na Úseku služieb Hurbanovo, majú nárok na jeden žetón na vývoz komunálnych odpadov zadarmo, v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia na každú osobu v danej domácnosti. Pri zaplatení poplatku za zber odpadu obdržíte aj vrecia na zber separovateľných zložiek odpadu. Výdaj žetónov je každú stredu od 7,30 do12,00 a 12,30 do 17,00 hod. v areáli úseku služieb na adrese Komárňanská 69.

Informácie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk, 035/3700222, 035/3700205

Ďakujeme za pochopenie.


Zverejnené dňa: 22. marec 2021, 10:37 hod. | Web@Social Media Administrator