Určenie platu RNDr. Márie Hamranovej, zástupkyni primátora mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1.2.2019


Zverejnené dňa: 22. marec 2019, 10:58 hod. | Web@Social Media Administrator