Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Podmienky pre uchádzača:

  • štátny občan Slovenskej republiky
  • vek od 18 rokov
  • bezúhonnosť
  • spoľahlivosť
  • získané úplné stredné vzdelanie s maturitou
  • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
  • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • ovládať štátny jazyk

V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle +421 (0)961 113 960.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Útvar policajneho zaistenia v Medvedove – oznam[245kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. december 2020, 10:33 hod. | Web@Social Media Administrator