V Hurbanove vysvätili zreštaurovaný hlavný oltár

vysvateny oltar - banner_565px

Pri príležitosti hodových slávností 27.júna generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Róbert Kiss slávnostne vysvätil zreštaurovaný hlavný oltár v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Slávnosť prebiehala hlavne v latinčine, tak ako sa slúžili omše aj v minulosti. Odborné reštaurátorské práce vykonal pracovný tím Mgr. Františka Šmigrovského, reštaurátora zo Serede. Práce pozostávali z dvoch etáp. Počas prvej bol obnovený hlavný oltárny obraz, ktorý sa dokončil v roku 2018. V druhej etape od roku 2019 pokračovali práce na hlavnom oltári. Financie na reštauračné práce poskytli veriaci ako aj Mesto Hurbanovo formou dotácie pre cirkev.

Témou hlavného oltárneho obrazu je legenda o sv. Ladislavovi, ktorý zapichnutím kopije do skaly získal vodu. Na obraze sa našiel nápis : „Festé Gál 1837“, ktorý jednoznačne svedčí o veku obrazu. Drevený rám je pozlátený, rozmery obrazu sú 2,5 x 2,5 m.

Hlavný drevený oltár je tvaru truhle, na prednej stene je umiestnený erb rodiny a nápis vsz. Tajnay Juliannáé 1774. Nechýba ani relikvia, dvaja anjeli a obetný baránok Boží na vrchole oltára. V roku 1837 ozdobili oltár novými maľbami. Po veľkom ohni, 29.júna 1911, barokový kostol zhorel. Veriaci začali stavať nový secesný kostol, ktorý sa dokončil v rokoch 1912 – 13. V novom kostole dostal čestné miesto aj starý oltár.

Pri príležitosti tohtoročných hodových slávnostiach takto hurbanovčania dostali pekný darček vo forme zreštaurovaného oltára. Veľká vďaka patrí dekanovi rímskokatolíckej cirkvi Atillovi Józsovi za veľkú snahu, obetu a ochotu vynaloženú pri obnove a záchrane cirkevných pamiatok v našom meste.

Nech svätý Ladislav ochraňuje Hurbanovo, veriacich celého okolia ako aj všetkých obyvateľov nášho mestečka.

Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. júl 2020, 15:29 hod. | Web@Social Media Administrator