Veľkonočný koncert v Rímskokatolíckom Kostole sv. Ladislava v Hurbanove

Slovenský spevácky zbor Adoremus sa predstavil 31. marca na sviatočnom pôstnom koncerte PATER MI v Rímskokatolíckom Kostole sv. Ladislava v Hurbanove.

Zbor bol založený v roku 1991 ako celoslovenské vokálne teleso zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť a zveľaďovať duchovnú hudbu. Sídlom zboru je mesto Vráble a repertoár predstavuje historicko – duchovnú hudbu. Zbor vystupuje na medzinárodných festivaloch, koncertuje nielen na Slovensku, ale aj v Európe, v Južnej Amerike. Je držiteľom aj mnohých ocenení, spomeňme tie najvýznamnejšie. V medzinárodnej súťaži speváckych zborov Iuventus mundi cantat v Olomouci v kategórii duchovná a cirkevná hudba získali zlatú medailu a Rada biskupov Slovenska im udelila cenu Fra Angelika za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre. Dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Dušan Bill. Vytvoril projekt obnovenia výučby cirkevnej hudby na Slovensku a do roku 2011 pracoval ako vedúci oddelenia cirkevnej hudby na Slovensku na Konzervatóriu v Bratislave. Ako dirigent úspešne viedol Komorný zbor Konzervatória i zbor Dómu sv. Martina v Bratislave. Znovuobjavil a editoval mnohé historické diela cirkevnej hudby a zaslúžil sa o medzinárodné uznanie a umelecké úspechy slovenského zborového umenia a sakrálnej hudby.

Dekan rímskokatolíckej cirkvi Atilla Józsa privítal primátora a viceprimátorku mesta, ako aj prítomných hostí, ktorí krásnu slnečnú nedeľu strávili počúvaním duchovnej hudby v podaní spevákov zo zboru Adoremus. Počas koncertu v Kostole sv. Ladislava sme si mohli vypočuť krásne sviatočné piesne nielen v latinčine, ale aj v slovenčine. Atmosféra kostola a hudba nádherných piesní znásobila silu a krásu umenia ako aj slávnosť nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 24. apríl 2019, 12:54 hod. | Web@Social Media Administrator