Videozáznam 19. zasadnutia MZ v Hurbanove, zo dňa 04.05.2017