Voľby 2022 | Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.


Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcí (SK) a (HU):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva krajov (SK) a (HU):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Dokumenty na stiahnutie:

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcí (SK) [137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcí (HU) [139kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva krajov (SK) [137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva krajov (HU) [139kB, .PDF]


Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Voľby 2022″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2022/


Zverejnené dňa: 15. jún 2022, 12:04 hod. | Web@Social Media Administrator