Voľby 2022 | Rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo na celé funkčné obdobie

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.


Rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo na celé funkčné obdobie | Voľby 2022:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výpis uznesenia č. 641_2022 – MZ z 39.MZ_28.6.2022 – výkon funkcie primátora (SK) [313kB, .PDF]


Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Voľby 2022″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2022/


Zverejnené dňa: 11. júl 2022, 11:13 hod. | Web@Social Media Administrator