Voľby 2022 | Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva

Mesto Hurbanovo v zmysle § 166 ods. 3) zákona č. 180/2014 Z.z. o o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje a zverejňuje obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle.


Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva | Voľby 2022:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výpis uznesenia č. 640_2022 – MZ z 39.MZ_28.6.2022 – počet poslancov a volebných obvodov (SK) [310kB, .PDF]


Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Voľby 2022″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2022/


Zverejnené dňa: 11. júl 2022, 10:53 hod. | Web@Social Media Administrator