Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským na ul. Športová 7 v Hurbanove zvereňuje oznam o voľnom pracovnom mieste nasledovne:


Kategória voľného pracovného miesta:

  • učiteľ pre primárne vzdelávanie
  • učiteľ (2. stupeň) biológia-chémia

Dátum nástupu: 1.9.2016

 

Termín zaslania žiadosti a životopisu: do 10.8.2016

 

Kvalifikačné predpoklady podľa § 6 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelávaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru s riaditeľom ZŠ sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 

ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM
Športová 7
Hurbanovo 947 01
skola@zssporthe.edu.sk

Mgr. László Deme
riaditeľ školy

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznam o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca [77kB, .PDF]


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 03. júla 2016


Zverejnené dňa: 3. august 2016, 7:14 hod. | Web@Social Media Administrator