Vybavenie novovybudovanej Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím l NSK 2023

Mesto Hurbanovo, vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Výzve zameranej na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja na rok 2023, realizovalo projekt s názvom “Vybavenie novovybudovanej Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím”.

Projekt pozostával z jednej aktivity a to nákup uzamykateľných šatňových skriniek, šatňových lavičiek a ochranných gumových rohoží do budovy a športového areálu novovybudovanej Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím (ďalej len „MŠP s prekrytím“). Žiadateľ v prípravnej fáze projektu realizoval internetový prieskum trhu, stanovil požadované parametre obstarávaného tovaru, pričom rozhodujúcim kritérium v užšom výbere bola najnižšia cena.

Nákup vybavenia do budovy a športového areálu novovybudovanej MŠP s prekrytím prispelo k vytvoreniu účelného a bezpečného priestoru pre celoročné športovanie detí, mládeže a verejnosti. MŠP s prekrytím poskytuje priestor pre potreby pravidelných tréningov miestneho hokejového klubu, pravidelnú výučbu v oblasti športu, realizáciu športových aktivít žiakov miestnych ZŠ a organizáciu rôznych športových a kultúrnych podujatí.


Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.Fotogaléria


Zverejnené dňa: 12. január 2024, 13:18 hod. | Web@Social Media Administrator