Výberové konanie na obsadenie funkcie Referenta Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove

Referent Regionalneho Rozvoja - banner

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
samostatný odborný referent Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo

Celé znenie:


Pracovná ponuka bola zverejnená na portáli ISTP: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1865825/samostatny-odborny-referent-oddelenia-regionalneho-rozvoja


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie REFERENTA Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove[78kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 23. júl 2021, 16:05 hod. | Web@Social Media Administrator