Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Pracovná ponuka bola zverejnená na portáli Služby zamestnanosti: https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/91d8c38e-e0fc-41e2-8f98-52577e16dad2?lokalita=OBSK0231501140&pageNr=1


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove[126kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. apríl 2024, 11:11 hod. | Web@Social Media Administrator