Vyhlásenie výberového konania na prac. pozíciu “Terénny sociálny pracovník” (TSP)

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Hurbanovo. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. september 2017.

Výzva:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na prac. pozíciu “Terénny soc. pracovník” [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 23. augusta 2017, 08:48 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 23. august 2017, 8:52 hod. | Web@Social Media Administrator