Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu “Riaditeľ Centra voľného času, Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo”

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo s predpokladaným nástupom od 1.6.2024.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výberové konanie – Riaditeľ Centra voľného času[124kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. február 2024, 10:03 hod. | Web@Social Media Administrator