Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd

773x263 výmena okien Smaragd

Dňa 10. mája sa začala dlho očakávaná výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov SMARAGD na Sládkovičovej ulici v Hurbanove. Nakoľko protiepidemiologické opatrenia nedovoľovali vstup do budovy, práce na výmene okien boli presunuté na neskoršie obdobie. Vďaka tomu, že obyvatelia aj personál zariadenia majú za sebou už druhé kolo vakcinácie a regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil návštevy, v budove sa postupne, poschodie po poschodí začalo s prácami na výmene okien.

Do súťaže na dodávateľa stavebných prác sa prihlásilo celkovo 6 firiem. Víťazom sa stala spoločnosť FENSTER HAUS a. s., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava. Celková zazmluvnená hodnota prác je vyše 111 tisíc eur s DPH. Okrem výmeny výplní otvorových konštrukcií sa vymenia aj parapety, celotieniace žalúzie a sieťky proti hmyzu. Plánované dokončenie diela je do 3 mesiacov. Pevne veríme, že pobyt seniorov v tomto zariadení sa oveľa spríjemní a zlepší.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 13. máj 2021, 14:19 hod. | Web@Social Media Administrator