Výročná členská schôdza MS SČK | 20. apríl 2024 | Report

773x263_vyrocna_schodza_CK


Dňa 20. apríla 2024 sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu v Bohatej výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Hurbanove. Pozvanie prijali primátor mesta Mgr. Peter Závodský, viceprimátorka RNDr. Mária Hamranová, poslanci MZ Hurbanovo, zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo, darcovia krvi, ako aj členovia miestnej organizácie.


Výročnú členskú schôdzu viedla predsedníčka organizácie Ing. Anikó Pavlíková. Správu o činnosti predniesol podpredseda Peter Vojtek. Prítomní si vypočuli aj plán na nasledujúce obdobie. Nebudú chýbať pravidelné organizovanie odberov krvi, prednášky na zdravotnú tematiku. V diskusii primátor mesta vyslovil vzácne slová, uznanie práce pre pomoc chorým, starším, deťom, ľuďom v núdzi a za pravidelné organizovanie darovaní krvi. Poďakovanie patrí našim darcom krvi, ktorí sa viackrát v roku rozhodnú darovať svoju najvzácnejšiu tekutinu – krv. Uviedol, že vďaka výbornej spolupráce s Územným spolkom SČK v Komárne mesto obdržalo automatický defibrilátor, ktorý je už umiestnený na budove polikliniky. Mestskí policajti budú preškolený k používaniu defibrilátora.

Dúfajme, že sa bude používať čo najmenej. Poďakovanie predsedníctvo MS SČK vyjadrilo každému, kto prispel svojou nezištnou pomocou pri príprave výročnej schôdze. Po skončení oficiálnej časti pokračovala neformálna diskusia pri chutnom a bohatom občerstvení.

Prajeme každému to najvzácnejšie, zdravie.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 30. apríl 2024, 11:54 hod. | Web@Social Media Administrator