Výročná členská schôdza v Zelenom Háji | 17. marec 2023

template-slider


Dňa 17.3.2023 sa konala slávnostná výročná schôdza v Klube dôchodcov v Zelenom Háji.


V úvode predsedníčka klubu pani Mária Cuperová privítala vzácnych hostí, primátora mesta Petra Závodského, viceprimátorku Máriu Hamranovú ako aj bývalú predsedníčku Jednoty dôchodcov v Komárne Magdalénu Kravcovú, ako aj novú predsedníčku Máriu Horváthovú. Po správe o činnosti, správe o financiách, plánoch na nasledujúce obdobie sa v príhovore primátor mesta prihovoril ku klubistom a hlavne ženám.

Poprial im veľa zdravia, pohody v kruhu rodiny a priateľov, ako aj elánu v spoločnej práci v Klube. Každá z prítomných žien, matiek obdržal malú kytičku kvetov so symbolickou nedávneho sviatku žien. V kultúrnom programe všetkých zabavili členky spevokolu Nezábudka. Potom nasledovalo chutné občerstvenie a posedenie pri speve a rozhovoroch. Všetkým želáme ešte veľa radostných chvíľ strávených v spoločnosti priateľov v klube.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 20. marec 2023, 11:16 hod. | Web@Social Media Administrator