Výročná členská schôdza záhradkárov | 23. marec 2024 | report

773x263_vyrocna_clenska_schodza_zahradkarov_2024


23. marca sa v zasadačke kultúrneho domu konala výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Hurbanovo. Schôdze sa zúčastnil hojný počet záhradkárov. Účasť na schôdzi prijal primátor mesta Peter Závodský, ako aj tajomníčka okresnej organizácie záhradkárov Eva Kenyeres.


Výročnú schôdzu viedol Ing. Peter Máčik. Správu o činnosti, plán práce na budúce obdobie predniesla predsedníčka Valéria Tabiová. Záhradkári si vypočuli aj správu o hospodárení a stave financií. Nechýbalo ani tradičné oceňovanie jubilantov, ktorí obdržali poukážky na nákup v predajni záhradkárskych potrieb.

Vekový priemer organizácie sa zvyšuje a členská základňa sa bohužiaľ aj v tejto organizácii znižuje. V diskusii predsedníčka organizácie poukázala na potrebu zapájania mládeže do zväzovej činnosti, ako aj do podujatí organizovaných ostatnými mestskými organizáciami, či mestom Hurbanovo. Záhradkári poukázali na neustále zvyšovanie cien potravín, energie, postrekov a všetkých nákladov na pestovanie. Snahou miestnych záhradkárov je docieliť sebestačnosť a dopestovanie si čo najviac ovocia, zeleniny z vlastnej produkcie. Poukázali aj na vydarené podujatia – Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú organizujú záhradkári v Bohatej, ako aj Vianočné aranžovanie žiakov základných škôl, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Exkurzie na záhradkárske výstavy, či výstavy kvetov sa kvôli malému záujmu nemohli uskutočniť. Vyzdvihla sa aj výborná spolupráca s Mestom Hurbanovo. K záhradkárom sa prihovoril aj primátor mesta Peter Závodský, ktorý zaželal pestovateľom a záhradkárom pevné zdravie, veľa radosti z úspešných chvíľ strávených v záhradách. Pripomenul aj zaujímavé a podnetné podujatie pre vhodných aj pre záhradkárov, Hurbanvin 2024, ktoré sa tento rok uskutoční 13.4.2024 v kultúrnom dome v Bohatej.

Záhradkárom a pestovateľom prajeme úspešný rok, rok plný kvalitnej úrody, veľa zdravia, radosti a úspechov pri práci v záhradkách.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 27. marec 2024, 15:11 hod. | Web@Social Media Administrator