Výročná schôdza hasičov | 18. február 2023 | Report

773x263_vyrocna_clenska_schodza_hasicov_2023


Dňa 18 februára sa konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov mesta v hasičskej zbrojnici v Hurbanove.
Na schôdzu prijali pozvanie: Tomáš Ženiš riaditeľ OR HZZ, Dušan Imrich vedúci OTP, Árpád Škrivanek tajomník DPOSR, primátor mesta Peter Závodský, poslanci mestského zastupiteľstva, generál vo výslužbe Peter Vojtek, členovia miestnej organizácie červeného kríža a samozrejme dobrovoľní hasiči mesta.


Veliteľ Ladislav Kočkovič v správe o činnosti za minulý rok podrobne informoval o počte výjazdov, ktoré hasiči absolvovali počas roku 2022. Nebolo ich ani tentokrát málo. Naši hasiči absolvovali 56 výjazdov, z ktorých 25 bolo k požiarom, 18 technických výjazdov, 10 k dopravným nehodám a ostatné boli asistencie.


Z dobrovoľných hasičov, ktorí patria do výjazdovej jednotky najviac zásahov absolvovali: Kočkovič 36, Erős a Tamaškovič 32, Bédi 30. Najzásahovejšími mesiacmi boli jún a august, v týždni najčastejšie sa vychádzalo v piatok a v nedeľu a najkritickejší čas je medzi 6,00 – 14,00 hod. Najkratší zásah trval 8 minút, najdlhší až 49,5 min. Celkový čas zásahov je 179,91 hodín. Najkratšia dojazdová vzdialenosť od hasičskej zbrojnice bola 0,5km a najdlhšia 66 km.

Na jeho návrh za časté a úspešné výjazdy dostali povýšenie dobrovoľní hasiči: Pastorek Tomáš a Filaga Kamil na zbormajstra, Mikovič Ján na st. zbormajstra, Erős Tibor a Mikovičová Silvia na technika a Bédi Július na vrchného technika. Za aktívnu prácu a 20 rokov vernosti dostali stužky vernosti hasiči Filaga, Bogner a Bédi.


V diskusii sa primátor mesta poďakoval za kvalitnú prácu dobrovoľných hasičov, ktorí s nasadením vlastných životov v priebehu pár minút sú na mieste udalosti a aktívne sa podieľajú na záchrane životov a majetku nás všetkých. Pán Ženiš sa taktiež poďakoval hasičom za ich prácu, nakoľko Hurbanovo predstavuje spojnicu medzi dvoma okresmi a ich výpomoc je častokrát využívaná pri zásahoch na krajskej úrovni. Aj ďalší hostia sa pochvalne vyjadrovali k práci všetkých hasičov, vyzdvihla sa aktívna spolupráca s červeným krížom a všetkým hasičom popriali pevné zdravie.

Po rokovaní členskej schôdzi bolo pre hasičov a hostí pripravené občerstvenie vo forme guláša. V družnej diskusii, v spoločnosti hostí, ako aj rodinných príslušníkov sa pokračovalo do neskorého večera.


Prajeme našim hasičom pevné zdravie, čo najmenej výjazdov a čo najviac šťastných návratov na hasičskú zbrojnicu.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 6. marec 2023, 8:37 hod. | Web@Social Media Administrator