Výročná schôdza Jednoty dôchodcov v Hurbanove | 19. Február 2024 | Report

773x263_vyrocna_schodza_jednoty_dochodcov_v_hurbanove


Dňa 19. februára sa v klube dôchodcov Hurbanovo zišli členovia Jednoty dôchodcov Hurbanovo, aby v rámci výročnej členskej schôdze bilancovali výsledky svojej práce za rok 2023.


Medzi sebou privítali aj okresnú predsedníčku JDS Máriu Horváthovú, primátora mesta Petra Závodského a viceprimátorku Máriu Hamranovú. Predsedníčka miestnej organizácie JDS Veronika Pintérová zhodnotila činnosť seniorov počas uplynulého roku. Seniori prijali pozvanie na mestské podujatia, kde prezentovali svoju šikovnosť pri výpestkoch a výtvoroch zo záhrad, či pri príprave leča, gulášu, zorganizovali si ples, rôzne posedenia, zúčastnili sa stretnutí seniorov v okolitých obciach, ako aj športovej olympiády seniorov. Zapojili sa a boli úspešní aj v projektoch, ako je napr. zakúpenie paličiek na Nordick wolking a samotné ukážky, ktoré sa realizovali v parku pri CVČ. Druhý úspešný projekt bol pre účastníčky Senior tancov, ktoré v rámci projektu získali nové kostýmy, ozvučovaciu techniku. Ako jediný v Nitrianskom kraji budú mať v roku 2024 kurz výpočtovej techniky v Hurbanove, nakoľko sa im podarilo úspešne sa registrovať ešte v novembri minulého roku.

Seniorov pozdravil primátor mesta Peter Závodský, viceprimátorka Mária Hamranová, ako aj Mária Horváthová, predsedníčka okresnej Jednoty dôchodcov.

V diskusii sa seniori dotazovali na aktuálne možnosti kúpeľnej liečby, zaujímali sa o možnosť prihlásenia do projektu Digitálni seniori, prejavili záujem o prednášky ohľadom oklamania a zneužívania dôchodcov rôznymi podvodníkmi.

Po pracovnej časti schôdze nasledoval chutný guláš z vlastnej kuchyne, nechýbali ani domáce pagáče a koláčiky. V priateľskej atmosfére seniori diskutovali do neskorého popoludnia.

Prajeme našim seniorom pevné zdravie, veľa lásky a radosti v kruhu rodiny a priateľov.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 5. marec 2024, 11:12 hod. | Web@Social Media Administrator