Výročná schôdza v Klube dôchodcov v Hurbanove | 10. marec 2023

template-slider


10. marca sa v Klube dôchodcov v Hurbanove konala výročná členská schôdza spojená a oslavou Medzinárodného dňa žien. Veľká miestnosť v klube sa zaplnila do posledného miestečka. Seniori privítali medzi sebou členku okresného výboru Jednoty dôchodcov Máriu Pajdovú, primátora mesta Petra Závodského a Máriu Hamranovú, viceprimátorku mesta.


Po správe o činnosti za uplynulé obdobie, ktorú predniesla vedúca klubu a predsedníčka JDS Veronika Pintérová. Dozvedeli sme sa o bohatej činnosti členov klubu, ktorí sa pravidelne schádzajú na svojich stretnutiach. Zapájajú sa do života mesta, zúčastňujú sa na súťažiach vo varení, v športových podujatiach, kultúrnych podujatiach, ale aj na skrášľovaní okolia klubu. Do nastávajúceho roka si predsavzali účasť na športovej olympiáde seniorov, podporia svoje členky ktoré aktívne reprezentujú v seniorských tancoch, plánujú zorganizovať aj ples seniorov ako aj zájazd do blízkeho okolia. Pri príležitosti MDŽ všetky seniorky pozdravil primátor mesta, zaželal im hlavne pevné zdravie, ešte veľa radostných rokov v kruhu rodiny i priateľov v klube a odovzdal im malú kytičku. Po slávnostnej časti nasledovalo malé občerstvenie a príjemné rozhovory.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 20. marec 2023, 11:36 hod. | Web@Social Media Administrator