Výstava fotografií: Kecskés Miklós | Dunaj | 6. máj 2024

773x263_výstava_dunaj


Dom kultúry Hurbanovo a autor fotografií, Kecskés Miklós, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 06. júna 2024 o 18:00 v Dome kultúry Hurbanovo (na 1. poschodí).


MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo (na 1. poschodí)

DÁTUM a ČAS: 6. jún 2024 o 18.00

VSTUPNÉ: ZADARMO

Výstava bude sprístupnená každý pracovný deň od 08:00 do 16:00 do 12. júla 2024.

Výstava je predajná, t.j. vystavené zarámované fotografie bude možné zakúpiť po ukončení výstavy.

Výstavu otvorí: Ferenc Holop, predseda FOTOKLUB HELIOS KOMÁRNO.

Tešíme sa na Vás!


Az Ógyallai Kultúrház és a fényképész szivélyesen meghívja Önöket a fotókiállítás megnyitójára, amely 2024. június 6-án kerül megrendezésre 18:00 órai kezdettel, első emeleten a galériában.

Ógyallai kultúrház (első emeleten a galériában)

2024. június 6-án kerül megrendezésre 18:00 órai kezdettel

INGYENES

A kiállítás meglátogatható minden hétköznap 08:00 és 16:00 óra között 2024 július 12-ig. A képek a kiállítás végeztével megvásárolhatóak.

A kiállítást méltatja: Holop Ferenc, a HELIOS FOTÓKLUB KOMÁROM elnöke


Plagát:

Kecskes Miklos Dunaj


Zverejnené dňa: 17. máj 2024, 14:45 hod. | Web@Social Media Administrator