Výzva na predloženie ponuky | Údržba cestnej inrfaštruktúry 2020 na území mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie ponuky na zákazku: „Údržba cestnej inrfaštruktúry 2020“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 10. júla 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 280, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 6. júla 2020 do 10. júla 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk – Údržba cestnej infraštruktúry 2020[107kB, .PDF]

Príloha – Zoznam výtlkov a cestných vád 2020[66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. júl 2020, 8:27 hod. | Web@Social Media Administrator