Založenie OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove

Dňa 7.februára 2020 sa konala ustanovujúca členská schôdza novovzniknutého občianskeho združenia v meste Hurbanovo. Z názvu združenia, OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove, je zrejmé, že ich činnosť bude zameraná hlavne na rozvoj vinohradníctva, vinárstva, k podpore zachovaniu a rozvíjaniu tradícií a kultúrneho dedičstva vinohradníctva mesta a regiónu. Všetky svoje aktivity plánujú na prezentáciu Hurbanovského vinohradníckeho rajónu na výstavách, degustáciách a iných reklamných podujatiach. V ich plánoch nechýba ani presadzovanie zásad ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej vidieckej krajiny. Na tento rok pripravujú množstvo zaujímavých podujatí. Medzi nimi nebude chýbať tradičný už 16. ročník degustácie vín v termíne od 2.- 4.4.2020, ďalej prezentácia, výmena skúseností a samozrejme ochutnávka vín na Hurbanovských kultúrnych dňoch, partnerská spolupráca s Imeľom, Martovcami pri organizácii sviatku vín“ Aba leve“, vinári nebudú chýbať ani na adventných slávnostiach a pripravujú sa aj tematické zájazdy na výstavy, do vinohradníckych oblastí a na vínne cesty v okolí Hurbanova. Predsedom združenia sa stal PaedDr. Ladislav Valach, podpredsedom Atila Darázs a Pavol Zelenák, tajomníkom Ing. Zoltán Šesták a hospodárom Ing. Zoltán Veres. Na členskej schôdzi padlo aj niekoľko podnetných nápadov smerujúcich k predsedníctvu, prebrala sa aj otázka vhodnej miestnosti ktorá by mohla slúžiť na činnosť združenia ako aj na reprezentačné účely, ako aj potrebu organizovať rôzne semináre, výmeny skúseností pri obrábaní vinohradu, hnojení či postrekovaní. 

Prajeme novému občianskemu združeniu veľa nových členov, kvalitnú úrodu vo vinohradoch ako aj kvalitné, akostné a lahodné vína, mnoho zaujímavých a poučných podujatí. 

 

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 3. marec 2020, 10:44 hod. | Web@Social Media Administrator