Zápis do 1. ročníka ZŠ | 11.-13. apríl 2024 | report

773x263_zapis_do_1_rocnika_ZS


Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ide o deti, ktoré k 31. augustu dosiahnu 6 rokov. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v mieste svojho trvalého pobytu, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, žiak môže, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Zápisy sa konajú do konca apríla. O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2024.


V dňoch 11., 12. a 13. apríla sa aj v Hurbanove konali zápisy do základných škôl mesta. Vyzdobené ploty, budovy, chodby vítali nastávajúcich prváčikov, ktorí so svojimi rodičmi prichádzali na prvú veľkú skúšku. Rodičia možno majú väčšie obavy ako deti, ale po počiatočnej nervozite sa všetci usmievali a tešili. Pani učiteľky po vyplnení potrebných formulárov previedli deti na jednotlivé stanovištia, aby zábavnou formou zistili, čo sa v materských školách naučili. Nastávajúci prváčikovia veselo kreslili, počítali, písali, vyfarbovali, recitovali. Pani učiteľky usúdili, že deti sú výborne pripravené a nástup do školy začiatkom septembra zvládnu. Aj pohovory s rodičmi prebehli v priateľskom duchu, rodičia sa dozvedeli o prevádzke školy, školského klubu, či školskej jedálne. Do dvoch miestnych základných škôl sa k 15. aprílu 2024 zapísalo spolu 52 nových prváčikov /31 do slovenskej a 21 do maďarskej školy/. Žiaľ sa ešte nájdu rodičia, ktorí si svoju zákonnú povinnosť nevykonali a deti do školy neprihlásili. Času nezostáva veľa, zápisy do 1. ročníka je potrebné uzavrieť do konca apríla. Každé dieťa si na pamiatku z prvého veľkého dňa vo veľkej škole zobralo domov nielen malý darček ale aj príjemné pocity z prostredia školy.


Želáme nastávajúcim prváčikom veľa úspechov, radosti a spokojnosti v nových školských kolektívoch.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 17. apríl 2024, 13:46 hod. | Web@Social Media Administrator