Zápis do 1. ročníka ZŠ Nám. Konkolyho Thege č.2 | 11.-12. apríl 2024

773x263_zapis_do_1_rocnika_zakladnej_skoly_s_vyucovacim_jazykom_slovenskym

PLAGÁT:

Zápis do ZŠ 2024 - plagat_k_zapisu

Zverejnené dňa: 18. marec 2024, 14:23 hod. | Web@Social Media Administrator