Zápis do ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM | 5. – 13. apríl 2024

773x263 zápis do 1. ročníka maďarskej školy HU


PLAGÁT:

Beiratkozási plakát-2024


Zverejnené dňa: 18. marec 2024, 14:29 hod. | Web@Social Media Administrator