Zaži čisté rieky, Hurbanovo – Clean Rivers Experience, Slovakia

River Cleanup - Žitava


V nedeľu 27. septembra 2020 k Svetovému dňu riek a vodných tokov, sa v rámci podujatia „Zaži čisté rieky Slovensko – Clean Rivers Experience Slovakia“ a medzinárodného podujatia organizovaného našimi partnermi River Cleanup a Human Health Institute – Inštitút pre Ľudské zdravie uskutočnilo upratovanie riek a vodných tokov. Akcia sa odohrala za účasti 4000 dobrovoľníkov na piatich kontinentoch, v šestnástich štátoch na 74 miestach. Do tejto aktivity sa už po druhý krát v tomto roku zapojilo aj mesto Hurbanovo.

120250912_cut

V túto slnečnú nedeľu sa na Sesílešskú ulicu, ktorá vedie k rieke Žitava, zišlo niekoľko dobrovoľníkov z mesta, aby priložili ruku k dielu a pustili sa do čistenia okolia cesty, ktorá vedie k najkrajšej časti Alúvia rieky pretekajúcej cez naše mesto. Neskutočne nás teší, keď sa ľudia stretávajú a spájajú aby posunuli svoje okolie k bezodpadovosti a ukázali, že vedia a sú pripravený zmeniť svet. Nám ale aj prírode pomôže každá ruka. Životné prostredie je oveľa menej stabilné ako sme si mysleli a človek svojim jednostranným zameraním na zisk túto krehkú rovnováhu ešte viac vychýlil. Konzum sa stal nekontrolovateľným a na to doplácame všetci teraz, v budúcnosti naše deti a aj naša planéta. Je dobré, že sa podarilo inšpirovať, prepojiť ľudí, myšlienky a hlavne prehĺbiť záujem meniť veci k lepšiemu a hlavne postaviť sa a chcieť meniť veci k lepšiemu.

120196011_10207980627310559_2913755930675396610_n

Takto si skupinka ôsmich ľudí medzi ktorými boli aj školopovinné deti vyhrnula rukávy, natiahla rukavice, zobrala do rúk igelitové vrecia a začali zbierať, čistiť, upratovať. Ich pohľad mnohokrát neveriacky hľadel na vyhodené plasty, televízor, vŕtačku, oblečenie, topánky…Veď ich zadarmo mesto v pravidelnom zbere vyzbiera, keď ich včas vyložíme. Ponachádzali aj množstvo komunálneho odpadu, zrejme niekomu je ľahšie prísť pod rúškom tmy a vyhodiť všetko na kraj cesty. Títo dobrovoľníci počas dvoch hodín naplnili vyše 15 ks veľkých vriec. Patrí im veľká vďaka. Takto ukázali, že ani im nie je ľahostajné, ako mnohí z nás pristupujú k svojmu životnému prostrediu. A svoje deti, ktoré ochotne pomáhali pri čistení vedú k úcte a ochrane našej krásnej a jedinečnej prírody.

120241815_cut

Skúsme sa všetci zamyslieť, či sa správame a konáme tak, aby ďalšie generácie nedoplatili na naše neuvážené činy.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 7. október 2020, 9:18 hod. | Web@Social Media Administrator