Zber elektroodpadu a objemového odpadu | 16. marec 2020

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber elektroodpadu a objemového odpadu sa bude realizovať dňa

16. marca 2020, t.j. pondelok.

Objemový odpad a elektroodpad môžu občania v deň zberu vyložiť pred rodinné resp. obytné domy, alebo doniesť osobne do areálu úseku služieb do 15:00 hod.


ČO ZARAĎUJEME DO OBJEMOVÉHO ODPADU?

Je to každý odpad, ktorý sa svojimi rozmermi a veľkosťou nezmestí do bežných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Ide najmä o kusy nábytku, koberce, kuchynské linky, umývadlá, podlahové krytiny, ale tiež pneumatiky, linoleá a pod.


ČO OBJEMOVÝ ODPAD NIE JE?

Objemovým odpadom nie je odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti, rekonštrukciách a modernizáciách bytových a domových jednotiek. V tomto prípade sa jedná o stavebný odpad – suť, obkladačky, dlažba, tehly, betón a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad, nebezpečné odpady – žiarivky, obaly z farieb a rozpúšťadiel, lepidiel, vyradené lieky, motorové oleje, ale ani papier, plasty, sklo a kovy.


ČO ZARAĎUJEME DO ELEKTROODPADU?

Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.


Zverejnené dňa: 11. marec 2020, 9:19 hod. | Web@Social Media Administrator