Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

773x263_baterie_a_akumulatory


V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.


Vážení občania,

každý deň sa dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom v podobe batérií a akumulátorov. Upozorňujeme vás, že batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, ale do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach (napr. v Coop Jednote, Lidl, Tesco..), na zberných dvoroch a ďalších miestach na území nášho mesta.

Batérie a akumulátory obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Za spoluprácu ďakujeme.


Informačný leták mach insa:

 


Dokumenty na stiahnutie:

Informačný leták mach insa[244kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. september 2022, 16:09 hod. | Web@Social Media Administrator