Zbierka pre OZ Veselá Labka

web 773x263 veselá labka

Skupina študentov z Fakulty ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre sa v rámci predmetu Projektový manažment rozhodla zorganizovať zbierku pre hurbanovský útulok OZ Veselá labka.


Touto zbierkou by chceli pomôcť a prispieť tým, ktorí si sami pomôcť nevedia- nechceným psíkom v útulku. Súčasná situácia s COVID-19 komplikuje život mnohým z nás, no napriek tomu nesmieme zabúdať na zvieratá, ktoré táto situácia taktiež postihuje, aj keď o tom nevedia. Nenechajme zvieratá pocítiť klesajúci záujem o pomoc útulkom počas pandémie.

Cieľom projektu je vyzbierať čo najviac krmiva, plachiet, diek a pod. Môžete prispieť aj málom. Napríklad starou dekou, ktorú už nepotrebujete alebo ľubovoľným finančným príspevkom na číslo účtu útulku:

IBAN SK07 0900 0000 0050 7087 4697

Ak by ste sa rozhodli pomôcť psíkom v útulku, napíšte na: znamkapomoci@gmail.com

Ď A K U J E M E

Plagat


Zverejnené dňa: 18. november 2020, 10:47 hod. | Web@Social Media Administrator