Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.
V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pre tento účel vizuálnu prezentáciu vo forme plagátu v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať OVM.

Plagát:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Znižovanie Administratívnej Záťaže [148kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. marec 2020, 11:48 hod. | Web@Social Media Administrator